23 март 2010 - световен метеорологичен ден

headСВЕТОВЕН МЕТЕОРОЛОГИЧЕН ДЕН 2010 Г.
60 ГОДИНИ СЛУЖБА В ИНТЕРЕС НА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Обръщение на Мишел Жаро, Генерален секретар на СМО

Р Е З Ю М Е
/това е съкратен вариант/

Всяка година на 23 март, Световната метеорологична организация (СMO) и международната метеорологична общност заедно празнуват Световния метеорологичен ден, за да отбележат влизането в сила на Конвенцията на СMO на 23 март 1950 г България чрез НИМХ е член на СМО от 1951 г. СМО е със седалище в Женева и е в структурата на ООН.

Поглеждайки назад към тези шест десетилетия, ние виждаме как някои постижения са открили изключителни научно - технически възможности за организацията, например пускането на изкуствени спътници и безпрецедентни възможности, които те предлагат по отношение на наблюденията едновременно с бурното развитие на компютърните технологии и телекомуникациите. Не след дълго се обединяват тези първоначално отделни фактори, което улеснява международния обмен на данни и продукти в реално време и създаването на Световна служба за прогноза на времето, ключова програма на СМО, която става основа за други програми.

Следват забележими подобрения в областта на метеорологичното прогнозиране: Ако в 1950 г., можеше само да се надяваме да получаваме прогнозата предварително за 24-36 часа, то днес ние имаме успешна прогноза за 7 дни, което се явява достижение на международната координираща роля на СMO в областта на наблюденията, научните изследвания, анализите и моделирането, водещи до по-дългосрочни прогнози за срок от един сезон до година. Това би било невъзможно без свободния и неограничен международен обмен на данни и продукти, чиято концепция е потенциално заложена в структурата в духа на Конвенцията на СMO, като първоначално не е била включена официално.

Стихийните бедствия представляват много сериозна заплаха за сигурността на хората, във връзка с което СMO е посветила значителни усилия за разработване на оперативни системи за предупреждение и ефективни мерки за готовност, които да доведат до значително намаляване на броя на жертвите, свързани с тях. С цел да се осигури достъпност до тези услуги за страните-членки, СMO отделя голямо внимание на нуждите в областта на развитието на националните метеорологични и хидрологични служби, особено в най-слабо развитите страни, за да гарантира, че те имат бърз достъп до разширените видове продукти и тяхното използване в съответствие с националните нужди и задълженията им в световен мащаб, което се явява задача, произтичаща от основните цели на СMO.

За тези 60 години картата на света е претърпяла значителни изменения и днес в членския състав на СMO влизат 189 страни
Резолюцията относно включването на хидрологията в сферата на дейност на СMO е разработена в периода между Втория (1955 г.) и Третия (1959 г.) Световен метеорологичен конгрес. Последния конгрес учредява Комисия по хидрологична метеорология, която през 1971 г. се развива в сегашната комисия. Благодарение на тези ключови решения за наблюдение и контрол на качеството на повърхностните и подземните води, се позволява на СMO да прави достоверни предупреждения за изчерпване на водните запаси, особено като се вземат под внимание налягането, обусловено от ръста на населението и замърсяването на водата, с комплексно управление на водните ресурси, предложено от СMO, показва как да се оптимизира използването на нашите оскъдните сладководни ресурси.

Вече стана традиция при ежегодното честване на Световния метеорологичен ден да се концентрира вниманието на специална тема и Изпълнителния съвет на СMO на своята шестдесета сесия реши темата на Световния метеорологичен ден през 2010 г. да бъде “Световната метеорологична организация – 60 години служба в интерес на вашата безопасност и благополучие". Тази тема е особено актуална във времето, когато общностите в целия свят се стремят към постигането на целите в областите на развитие формулирани в Декларацията на хилядолетието на ООН, особено в областта на здравеопазването, продоволствията и водната безопасност, изкореняване на бедността и подобряване на своята устойчивост в светлината на повтарящи се природни бедствия и да получат съдействие в отговор на нарастващото въздействие на колебанията и изменението на климата.

Редица други програми и дейности на СMO предоставят изключителни примери на социално - икономически ползи през тези шест десетилетия, които могат да бъдат извлечени в рамките на много сектори посредством сътрудничество в областта на метеорологията, особено по отношение на безопасността и благополучието на човека. Очевидните примери включват наред с другите неща, селското стопанство и продоволствената безопасност, здравеопазването, транспорта, туризма, строителството и енергетиката.
Също така бих искал да припомня, че държавните глави, министри и висши държавни служители от 160 страни, участващи в периода от 31 август до 4 септември 2009 г. в срещата на високо равнище на Световната конференция на климата (WCC-3), се съгласиха единодушно да се създаде Глобална рамка за услуги, свързани с изменението на климата (GFCS), с цел да се подобри предоставянето и употребата на климатични прогнози, продукти и информация по целия свят.
GFCS ще играе ключова роля в подкрепа на обществата, устойчиви на изменението на климата. Чрез наблюдения, научни изследвания и информация, както и нови механизми за взаимодействие между потребителите и доставчиците на информация за изменението на климата, наличието на рамка ще обезпечи за всички сектори на обществото климатични продукти, ориентирани към потребителите, позволяващи им подобряване на планирането за в бъдеще в светлината на променящия се климат.
Убеден съм, че благодарение на тази инициатива и инициативите, които ще последват след нея, СMO ще играе още по-значителна роля в обслужване на човечеството през следващите десетилетия. За тази възможност всички ние сме в дълг към следващите поколения метеоролози и хидролози от всички страни.

Всички ние изразяваме признателност по случай Световния метеорологичен ден 2010 г.