2022

22 март - Световен ден на водата

мото:

„ПОДЗЕМНА ВОДА – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО“23 март - Световен ден на метеорологията


мото:

„РАННИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАННИ ДЕЙСТВИЯ“

 

WMOday21

През последните 50 години са налични повече от 11 000 съобщения за бедствия, свързани с времето, климата и водата. Подобряването на ранните предупреждения и поетите стратегии за намаляване риска от бедствия от 1970-та година до днес успя да намали с почти три пъти броя на смъртните случаи и пострадали хора. Екстремните явления се оказват водещ фактор за продоволствени кризи, разселване и миграция и социално-икономическа несигурност. В тази връзка СМО изготвя каталог на опасните метеорологични явления, чрез който да бъде предоставена статистическа информация за национална превенция. Наблюдаващото се в световен мащаб увеличение на броя горещи вълни, обилни валежи, суши и повишен брой тропически циклони от категории 4-5 се приписва на човешкото влияние върху изменението на климата.

Срещу всичко това обаче, в наши дни вече има и лъч надежда. Подобряването на технологиите и информацията, получавана от метеорологичните спътници дават възможност очакваните екстремни явления да се прогнозират все по-точно не само по район, но и във времето. В подкрепа на това е и все по-силната координация между институциите на регионално и международно ниво. Чрез приложенията на мобилните телефони информацията достига до все по-голям брой граждани и до все по-отдалечени райони. Разбира се, СМО отчита като недостатък факта, че едва 40% от членовете ? разполагат със системи за ранно предупреждение, но като успех в превенцията се отчита въвеждането на т.нар. „цветов?“ кодове и използването на имена на ураганите.


В международната система METEOALARM България издава предупреждения за очакване на опасно време от 2015 г. Използва се цветовата гама „зелено“, „жълто“, „оранжево“ и „червено“. НИМХ-филиал Варна е отговорен при издаване на морски предупреждения в тази система, касаещи елементите силен вятър и вълнение в 12 милната зона от Черно море. През изминалата 2021-ва година в нея бяха издадени общо 79 бр. предупреждения (77 бр. за „жълт“ и 2 бр. за „оранжев“ код).

По материали от Световната метеорологична организация и специалисти от НИМХ- филиал Варна.

 

Water day 2022

 

22 март се отбелязва по инициатива на ООН, всяка година след 1993. Целта е да се привлече вниманието към важността и значимостта на водите.

Тази година темата е „ПОДЗЕМНА ВОДА – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО“.
WaterDay2022
Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Извън погледа ни, под краката ни, подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни. Почти цялата течна сладка вода в света е подземна. Тя обезпечава нуждите на питейна и битова вода, земеделие и промишленост, както и екосистемите. На много места човешката дейност прекомерно използва и замърсява подземните води, като в същото време подхранването е неодстатъчно за количественото ? възстановяване. Проучването, опазването и устойчивото използване на подземните води ще бъде от основно значение за оцеляването и адаптирането към изменението на климата и за посрещане на нуждите на нарастващото население.

Graph Kamchia21

Районът на гр. Варна и северно от него е облагодетелстван, тъй като разполага със значителни ресурси от подземна питейна вода. Девненските извори са сред най-големите по дебит, около 3 куб.м/сек. В Североизточна България са развити двата най-мощни подземни водоносни хоризонти: Неоген-сарматски и Малм-валанжински. НИМХ фиалиал Варна извършва ежемесечен количествен мониторинг на подземни и повърхностни води на територията на източна България.