Прогнози


Основни задачи на сектор Прогнози

Mорско метеорологично обслужване

 • Дейността на Морското метеорологично обслужване (ММО) се реализира съгласно международните изисквания на WMO, IMO и националното законодателство. Районите на обслужване 1 до 3 са западно от 32 меридиан, като тук е включен и районът JULIETTE (в системата NAVTEX) . Обслужването на район JULIETTE е елемент от международната програма GMDSS.
   
 • Морското метеорологично обслужване включва:
  • издаване на предупреждения за  вятър
  • значително вълнение
  • намалена видимост
  • обледяване
  • съставяне на регулярни прогнози за времето и морето на български и английски език за западната акватория на Черно море
 • Необходимата метеорологична информация от българското черноморско крайбрежие за осъществяване на ММО се получава от шест синоптични станции: Шабла, Калиакра, Варна, Емине, Бургас и Ахтопол.

Прогнози за времето - >> вижте текущата прогнозa <<

...........Съставяне на:
 • предупреждения за опасни и особено опасни метеорологични явления
 • краткосрочни прогнози
 • средносрочни (седмични) прогнози за времето за Източна България.
 • Консултации във връзка с метеорологичното осигуряване на метеорологичните и хидрометеорологични обсерватории към НИМХ филиал Варна
 • Консултации на регионалните държавни и общински органи, различни сфери на икономиката, населението и средствата за масово осведомяване на територията на НИМХ филиал  Варна.