Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Юни 2022г.

През първата десетдневка на месец юни се очакват валежи със средна до висока интензивност. Количествата ще бъдат между 50 и 80л/м2. Валежите за Североизточна България ще бъдат над нормата, но не навсякъде, като за целия месец се очаква количество да достигне до 90л/м2 в някои землища. През последната десетдневка на периода са възможни отделни превалявания с ниска до средна интензивност. Почвеният влагозапас за юни след средата на месеца постепенно ще намалява поради очакваните по-високи температури, които ще достигнат до 30-32 градуса в отделни дни. Влагата изразена в мм на дълбочина до 20 см в почвения слой, измерена на полето при есенници, към дата 30.05.2022г в Източния Регион, около агростанциите разположени в районите на гр. Долни чифлик е намаляла до 10 мм, за района на гр.Шумен 30-35 мм, Търговище 20-30 мм. В предвид очакваните обилни валежи, влагозапасът ще се подобри трайно през юни. За землищата около гр. Силистра- 20 мм. Разград 30 мм. Карнобат и прилежащите земи до 15 мм. Всички култури ще се развиват с ускорени темпове, поради дългия ден и високите температури. Ечемикът и пшеницата ще достигнат фаза пълна зрялост, при средна височина около 70-90 см. Очакваните добиви ще бъдат според прогнозите до около 500-700 кг от декар. Слънчогледът и царевицата се развиват добре на височина и са укрепнали, следващата фаза за слънчогледа ще бъде цъфтеж, а за царевицата изметляване. Късните овощни видове череши и вишни ще плододават около началото на юни, а кайсиите към края на същия месец. Люцерната повсеместно ще е възможно да бъде окосена повече от един път. От листните зеленчукови видове ще се осъществяват беритби на спанак, салати, марули, лапад и други. При бобовите прибиране на зелен грах. Лозовите насаждения ще имат оформени малки чепки и ще са добре разлистени. Необходима е растителна защита, по-често третиране на посевите срещу листни вредители с инсектициди, както и борба срещу плевелната растителност със селективни хербициди. Условията на полето за селскостопанска работа ще останат благоприятни през дните без валежи.