Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Ноемви 2022г.

През месец ноември, средните стойности на температурите в Североизточна България ще бъдат най-често в диапазона, минимални около 6-10 градуса и максимални до 15-17 градуса. Очакваният месечен валеж за Региона ще бъде до нормата - 40 l/m