Агрометеорология
....Екип


Агропрогноза за Март 2023г.

През месец март за Североизточна България температурите на въздуха се очертава да нямат отрицателни стойности. Тенденцията за все по-топло време ще се зпази и през месец март. Валежите се очаква да бъдат под нормата средно около 20-30л/м2 Не се очертават особенно ниски температури и няма да има опасност от измръзване на посевите от ечемик, пшеница и рапица. Влагозапасът не е напълно достатъчен за да осигури нормалното развитие на растенията до началото на пролетта. Състоянието на есенните посеви и през месец март ще остане сравнително добро. До края на месец февруари, от проведените зимни прегледи в агростанциите, не бе наблюдавано измръзване на плодни пъпки при овощните и лозови видове. В землищата на агростанциите Главиница, обл. Силистра, Търговище, Долни чифлик, обл Варна, Разград, Царев брод, обл.Шумен и Карнобат влагозапасът-максималното количество водна маса, което може да поеме почвената структура изразено в % до края на месец февруари на дълбочина 20 см достигна до 40% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност) Това количество не е достатъчно за пълноценно развитие на посевите. При овощните култури ще се наблюдава набъбване на пъпките. Необходимо е стопаните да извършат предпазни пръскания с мед съдържащи препарати срещу къдравост на листата при прасковите. Март ще е благопиятен за сеитба на арпаджик, чесън и грах. Разсаждане на разсад от салати и марули за отглеждане на открито. Условията на полето ще позволят резитби на овощни видове и лозови масиви. Времето ще позволи и торене на културите. За месец март не се очакват опасни явления, условията на открито ще позволят провеждането без сериозни затруднения на всички предстоящи селскостопански дейности.