Хидрология


Сектор Хидрология - основни задачи


Дейността на сектора обхваща работа в следните видове мрежи:

 • Хидроложка мрежа
   
 • Хидрогеоложка мрежа
   
 • Морска мрежа 


Сектор "Хидрология" към НИМХ филиал Варна работа в следните видове мрежи: хидроложка (повърхностни води), хидрогеоложка (подземни води) и морска (Черно море). Параметрите, по които се извършват наблюдения и измервания са: воден стоеж /ниво/ на реки, кладенци и море; водно и наносно количество на реки, дебит на извори и температура на водата.

Основните задачи през годината са:

 • набиране на режимна информация от мрежите
   
 • обслужване на оперативен обмен на информация
   
 • контрол
   
 • обработка и архивиране на събраните данни

 • обслужване на клиенти