Метеорология


Основните задачи на сектор Метеорология


  • Строи и оборудва стандартни и специални метеорологични и автоматични станции-синоптични, климатични, валежомерни.

  • Обучава метеорологични наблюдатели.

  • Отговаря за измерванията и наблюденията на метеорологичните елементи и атмосферни явления в 11 синоптични, 26 климатични и 56 валежомерни станции на територията на 8 области в Източна България.

  • Въвежда и следи за прилагането на международните и национални методики при набирането на данни.

  • Проверява и обработва всички видове метеорологична информация от дневници, ленти и таблици.

  • Поддържа и натрупва информация в електронна база данни.

  • Експлоатира подходящи компютърни програми за управляване и статистическа обработка на архивираната режимна и оперативна метеорологична информация;

  • Обслужва различни производствени и непроизводствени сфери на страната с данни, справки, оценки и характеристики на метеорологичните и климатични условия в посочените области

 

 

Варна 1991 - 2006

Температура на въздуха °C
Валежи в л/кв.м
Височина на снежната покривка в см

/Кликнете за увеличаване/

     

 

вижте: Основни параметри на климата 1991 - 2009 година