Услуги, предоставяни от НИМХ филиал Варна:

  • Прогнози за времето и морето - Повече
  • Обслужване с метеорологични данни и справки - Повече
  • Aнализ за "Оценка на потенцила на вятъра, като енергиен източник"
  • Климатични характеристики
  • Oборудване на стандартни и автоматични метеорологични станции
  • Агрометеорологични данни и справки - Повече
  • Агроклиматични характеристики
  • Агропрогнози - Повече
  • Измерване и сведения за водни стоежи и количества на кладенци, реки и извори

  • Температура, ниво и плътност на морската вода - Повече

>>>> Форми за заявки за информационни услуги и на тлф: 052 302 256, office.varna@... <<<<

За повече информация:    ( +359 ) 887 262 730При желание да се сключи договор за специализирано метеорологично обслужване по изброените основни направления или за друг вид информация следва да се установи контакт с

ръководството на НИМХ, филиал Варна.

Недостоверната информация от всякакви други източници не може да бъде използвана за приемане на решения, свързани с риск за хората и работата.