За нас
 
Национален Институт по Метеорология и Хидрология
филиал Варна

 

 


Нашият филиал е най-големият, със зона на отговорност Източна България, към който са включени 8 области и западната част на Черно море.

Нашата задача е да правим наблюдения, да архивираме, да изработваме прогнози за времето, агро-метеорологични и хидроложки прогнози. Ние сме авторите и на морските прогнози, които като държава с излаз на море сме длъжни да издаваме за корабите в Черно море на български и английски според Международната конвенция за спасяване на човешки живот на море.

За да извършваме цялата дейност по наблюдения и прогнозиране, НИМХ, филиал Варна има на територията си :
  • 5 Хидрометеорологични обсерватории ( Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Бургас), които са средища на събиране на информация и разпространение на прогнозите ни.
  • 6 метеорологичните станции по морския бряг, обслужващи района "Juliette"
  • 40 метеорологични станции във вътрешността
  • 53 дъждомерни
  • 20 хидроложки
  • 38 агро-метеорологични

Във всяка една от областите, почти във всеки град и в много села работят наши наблюдатели и специалисти. Нашата прогноза има предвид и Вашата територия, Вашите проблеми, Вашите пътища и Вашия бряг.

   
   Синоптиците от НИМХ-филиал Варна са Лауреати на Награда "Варна '2005" за Експериментиране и внедряване на разработката "Числени модели за прогнозиране на вятъра и вълнението, осигуряващи сигурността на морската прогноза в корабоплаването"
Тя се присъжда от Съвета за наука и висше образование към Областна администрация Варна и се връчва лично от Кмета в навечерието на 24 май. Наградите са в четири области: Хуманитарни науки, Природни науки, Обществени науки и Технически науки, като във всеки раздел има по една колективна и една индивидуална награда.
повече по темата ...