НИМХ протестира

срещу несправедливото разпределение на бюджетната субсидия за 2018 година от страна на ОС на БАН,
което застрашава функционирането на националната хидро-метеорологична служба.

  
ОПРОВЕРЖЕНИЕ
03.05.2018 - нови документи : В отговор на ... , Бюджети на институтите , Заявление за достъп
 

 

08.05.2018 г.
Среща на председателя на БАН с протестния щаб и ръководството на НИМХ.

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски се срещна с протестния щаб и ръководството на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) във връзка с протеста на служителите срещу разпределената от Общото събрание на БАН бюджетна субсидия за 2018 г.

На срещата двете страни се обединиха около предложението председателят в двуседмичен срок да свика Управителния съвет на БАН за търсене на решение за осигуряване на необходимите средства за дейността на НИМХ през 2018 г. Председателят на БАН и директорът на НИМХ-БАН ще предприемат необходимите стъпки за това НИМХ, в качеството му на Национална хидрометеорологична служба на Р. България, да бъде финансиран програмно-целево от следващата година.