За нас


НИМХ
филиал Варна - КонтактиОбластни офиси ( обсерватории )
на НИМХ филиал Варна - Контакти
  . Директор :  
Иван Иванов
e-mail : 
Телефон : 
(+359 ) 52 390 170
Мобилен :  
( +359 ) 887 262 730
Тел. / Факс :
( +359 ) 52 302 256
   

Зам. директор :

 

Настя Ванкова
nastya.vankova at meteo.bg
(+359) 884 992 604
Адрес за кореспонденция :
НИМХ , филиал Варна
местност “Свети Никола” № 10
9010, Варна
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Човешки ресурси :  
Мария Сотирова
e-mail :  
Телефон / Факс :  
( +359 ) 52 302 256
Мобилен :  
( +359 ) 889 909 451
Деловодство :  
Даниела Христова
e-mail :  
Телефон / Факс :  
( +359 ) 52 302 256
Мобилен :  
( +359 ) 889 050 297
---------------------------------------------------------------------------------------------

Счетоводител :  
Пенка Добрева
e-mail :  
Телефон :  
( +359 ) 52 390 171
Мобилен : 
( +359 ) 887 262 713

-----------------------------------------------------------------------------------------------

сектор 'Прогнози' :  
гл.ас.д-р Венета Тодорова
e-mail :  

prognozi.varna at meteo.bg

Телефон :  
( +359 ) 52 390175
Мобилен :  
( +359 ) 885 262701

сектор 'Метеорология' :  
инж. Ангел Ангелов
e-mail :  
Телефон :  
( +359 ) 52 390 177
Мобилен :  
( +359 ) 889 808 363

сектор 'Хидрология' :  
Весела Стоева
e-mail :  
Телефон :  
( +359 ) 52 302 257
Мобилен :  
( +359 ) 889 805 036

 

ХМО Бургас ХМО Шумен
ХМО Добрич ХМО Разград
МО Силистра МО Търговище
МО Русе  

 

search 
 
agree
 
happy