Метеорология


Услуги извършвани от сектор Метеорология


  • Обслужва различни производствени и непроизводствени сфери на страната с данни, справки, оценки и характеристики на метеорологичните и климатични условия в посочените области.

  • Aнализ за "Оценка на потенцила на вятъра, като енергиен източник"

  • Климатични и агроклиматични характеристики

  • Oбoрудване на стандартни и автоматични метеорологични станции

........

Фирми и институции, за които сектор Метеорология е извършвал услуги през 2008 година

Грийненерджи

Енергоконсулт

Г.И.Ф.Т.А

ЕОН Варна

ТЕЦ Варна

 

Съд

Полиция

Адиан

Технокар

Хидроремонт

и др.

При желание да се сключи договор за специализирано метеорологично обслужване по изброените основни направления или за друг вид информация следва да се установи контакт с ръководството на НИМХ филиал Варна.

Недостоверната информация от всякакви други източници не може да бъде използвана за приемане на решения, свързани с риск за хората и работата.

>>>> Заявки за информационни услуги: 052 302 256, office.varna@... <<<<