Прогнози

 Част от моделите използвани при прогнозиране
  увеличи
 
Aladin
   
   
     
  .  
Черно море - вълнение
увеличи
Черно море - вятър
           
           
           
 
Източници на информация
     
  .  
сателитни
снимки
.
surface maps
           
  .  
радари
  температура на въздуха
  атм.налягане
  посока на вятъра
  скорост на вятъра
  точка на оросяване
  налягане на водната пара
  относителна влажност
  температура на земята
  валежи за час и др.
данни от наблюдение