Прогнози


Услуги извършвани от сектор Прогнози


  • 24 часово обслужване чрез телефон:   0885 262701 

  • Консултации на регионалните държавни и общински органи на територията на НИМХ филиал  Варна

  • При сключване на договор предоставя информация и прогностични данни на юридически лица oт различни сфери на икономиката и средствата за масово осведомяване.

Използуването на достоверната лицензирана метеорологична информация и прогнози гарантира приемането на оптимални решения, свързани с осигуряването на различни стопански дейности, позволява да се икономисат огромни средства, да се намалят загубите от стихийни метеорологични явления и да се запази околната среда.

Част от клиентите облужвани от сектор Прогнози

 

Община Варна

Областна управи

Радио Варна

Позвънете

МСАТ

СКАТ

90% от печатните и ел. медии на Източна България

Почистване на пътища, снегопочистване

КК Албена

Хидроремонт ИГ ООД

Транспортни фирми

При желание да се сключи договор за специализирано метеорологично обслужване по изброените основни направления или за друг вид информация следва да се установи контакт с ръководството на НИМХ филиал Варна.

Недостоверната информация от всякакви други източници не може да бъде използвана за приемане на решения, свързани с риск за хората и работата.